امروز
4 اردیبهشت 1398
56 0
اعلانات، رویدادهاو یا معرفی
                         دفتر و نمایشگاه  مرکزی در مرکز تهران  مجموعه ای از  متنوع ترین و کامل ترین تجهیزات  فیزیوتراپی و کاردرمانی  در سطح کشورکه مقدم اساتید و همکاران ارجمند را گرامی می دارد
 

برترین تولیدکننده تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی با تولید انبوه و سری در کارخانه تهران


 


 
                         دفتر و نمایشگاه  مرکزی در مرکز تهران  مجموعه ای از  متنوع ترین و کامل ترین تجهیزات  فیزیوتراپی و کاردرمانی  در سطح کشورکه مقدم اساتید و همکاران ارجمند را گرامی می دارد
 

برترین تولیدکننده تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی با تولید انبوه و سری در کارخانه تهران


 


 
رویدادها تایم لاین رویدادهای شرکت، در برهه‌ی یکساله اخیر
17 بهمن 1397
3 بهمن 1397
15 دی 1397
12 دی 1397
4 دی 1397
14 دی 1396