Today
30 خرداد 1398
3 0


بزرگترین شرکت تولیدکننده تجهیزات توانبخشی ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی در  ایران
با بیش از 23 سال تجــربه تجـهیز 5000 مرکز در کشور

ادامه

 
شرکت نوآوران  دارای بزرگترین  غرفه در سالن   B   کنگره فیزیوتراپی خرداد 98 ، مقدم کلیه اساتید و بازدیدکنندگان محترم را جهت بازدید گرامی میدارد . 

تهران - سالن همایش برج میلاد . سالن   B
22-24  خرداد سال 98  

 
                 

دفتر و نمایشگاه  مرکزی در مرکز تهران  مجموعه ای از  متنوع ترین و کامل ترین تجهیزات  فیزیوتراپی و کاردرمانی  در سطح کشورکه مقدم اساتید و همکاران ارجمند را گرامی می دارد
 

برترین تولیدکننده تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی با تولید انبوه و سری در کارخانه تهران


شرکت نوآوران بزرگترین تولید کننده   تجهیزات اتاق تاریک و حسی   در کشور

 


 
17 بهمن 1397
3 بهمن 1397
15 دی 1397
12 دی 1397
4 دی 1397
14 دی 1396