امروز
1398 آذر 19
20 5
25 12 97
0 0

سومین کنگره بین المللی ، سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران 1398

خلاصه :

سومین کنگره بین المللی ، سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایرانسومین کنگره بین المللی ، سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

شرکت نوآوران
مقدم اساتید و سروران محترم را جهت بازدید از بزرگترین غرفه
سالن  B  مکانوتراپی   مرکز همایش برج میلاد تهران ،
 22 لغایت 24 خرداد 1398
گرامی میدارد .
.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0