امروز
1399 آبان 5
24 19
24 10 98
8 0

ششمین سمینار تازه های الکتروتراپی در هتل المپیک تهران1398

خلاصه :

ششمین-سمینار-تازه-های-الکتروتراپی-در-هتل-المپیک-تهرانششمین سمینار تازه های الکتروتراپی در هتل المپیک تهران1398

حضور گسترده و پرتنوع شرکت نوآوران
استقبال بینظیر اساتید و بازدیدکنندگان

در ششمین سمینار تازه های الکتروتراپی هتل  المپیک  تهران

 

.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0