امروز
20 آذر 1397
13 10

صندلی کوادروسپس ادونس

0 تومان
خلاصه

جــــــدید ، زیبـــــــــا ، کــــــارا و مــــــانـدگار - فول ارگونومیگ از فــــوم ســرد قالب خورده -قابــــــلیت تنــظیم زوایه کفـــــی و پــــشتی - قابــــــــلیت تنــــــــظیم A r m R e s t - بازو های CNC شده با قابلیت تنظیم جانبی - جــــــــــــــــوش CO2 با رنگ کــــــــــوره ای - آبـــــــــــــــــکاری کـــــــــــــروم صـــــــنعتیویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0