امروز
3 اسفند 1397
43 17

صندلی کوادروسپس ادونس

خلاصه

جــــــدید ، زیبـــــــــا ، کــــــارا و مــــــانـدگار - فول ارگونومیگ از فــــوم ســرد قالب خورده -قابــــــلیت تنــظیم زوایه کفـــــی و پــــشتی - قابــــــــلیت تنــــــــظیم A r m R e s t - بازو های CNC شده با قابلیت تنظیم جانبی - جــــــــــــــــوش CO2 با رنگ کــــــــــوره ای - آبـــــــــــــــــکاری کـــــــــــــروم صـــــــنعتی

 

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0