امروز
1399 خرداد 8
1 13

تخت پیشرفته الکتریکی 4 شکن نوآوران

خلاصه

تخت پیشرفته الکتریکی 4 شکن نوآوران دارای جک الکتریکی وارداتی و سه جک گازی


  - قابــــلیت تنــــــظیم ارتـــــــفاع
- دارای چــــــــــرخ هــــــــای روان
- جــــــک الکتــــــریـــکی وارداتی
- تشـــک های فـــــــومی ضخــیم
- اســـــتفاده از چـــرم درجــــــه 1
- جوش CO2 با رنگ کـوره ای
 

   

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0