امروز
1402 مهر 7
38 16

تونل نامتناهی (Infinity Tunnel)

خلاصه

در ابعاد مختلف – دارای افکت های متنوع روشن شدن – قابلیت تنظیم رنگ و سرعت تغییر نور در افکت ها – دارای کنترلر ریموت

در ابعاد مختلف
– دارای افکت های متنوع روشن شدن
– قابلیت تنظیم رنگ و سرعت تغییر نور در افکت ها
– دارای کنترلر ریموت

In different dimensions
- Various Kindle Effects
- Adjustable color and speed of change in light effects
- Remote controller

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها