امروز
1401 آذر 12
6 1

جدید ترین طراحی چند کاربردی اتاق تاریک و حسی

خلاصه

جدید ترین طراحی چند کاربردی اتاق تاریک و حسی

جدید ترین طراحی چند کاربردی اتاق تاریک و حسی . با بیش از 7 عملکرد وسیله اتاق تاریک با طراحی بسیار جذاب به صورت قطار که برای کودکان دلنشین میباشد .
با ترکیب رنک زیبا و طراحی کودکانه ! 

ویژگی ها