امروز
1402 مهر 7
12 18

سایه ساز Shadow Maker

خلاصه

دارای یک پروژکتور با نور متمرکز که سایه تعدادی از شکلها و حروف الفبا و … را روی یک صفحه می تواند ایجاد کند.

دارای یک پروژکتور با نور متمرکز که سایه تعدادی از شکلها و حروف الفبا و … را روی یک صفحه می تواند ایجاد کند. همچنین کودک و کاردرمان می توانند توسط این سیستم سایه خود و اشیاء را در حالات گوناگون روی دیوار ایجاد کنند.
اهداف: موثرجهت یادگیری اشکال و حروف و…، بسیار مهیج و قابلیت ایجاد سرگرمیهای مفید.

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

It has a focused light projector that can shadow a number
 of shapes and letters of the alphabet and so on. The child
  and the occupational  therapist can also create their own
shadows and objects on the wall in various ways.
Aims: To be effective in learning shapes and letters and so on,
very exciting and capable of creating useful hobbies.


ویژگی ها