امروز
20 آذر 1397
37 10

شولدرویل پیشرفته ادونس Advanced Shoulder Wheel

0 تومان
خلاصه

دارای صفحه دیجیتال قابل تعویض و کم مصرف با استفاده از باطری ساعت (استفاده از برق شهر در دستگاه، کلاس خطر دستگاه را افزایش می دهد) با امکانات: 1 - کانتر Count 2 - تایمر Timer 3 - سرعت سنج REPS/MIN 4 -کالری سنج CAL 5 - اسکن SCAN 6 - سنسور الکترو مغناطیس

دارای صفحه دیجیتال قابل تعویض و کم مصرف با استفاده از باطری ساعت
  (استفاده از برق شهر در دستگاه، کلاس خطر دستگاه را افزایش می دهد)
با امکانات:
1 -    کانتر               Count
2 -    تایمر               Timer
3 - سرعت سنج  REPS/MIN
4 -کالری سنج          CAL
5 -    اسکن              SCAN
6 - سنسور الکترو مغناطیس
ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0