امروز
1402 مهر 7
50 16

صفحه حسی (Sensory Plate)

خلاصه

جهت تحریک حسی میباشد. بیمار در حالات مختلف درازکش و نشسته و… میتواند روی آنها تمریناتی داشته باشد.

یدارای 12 جنس مختلف جهت تحریک حسی میباشد. بیمار در حالات مختلف درازکش و نشسته و… میتواند روی آنها تمریناتی داشته باشد.

در  طرح جدید قسمتهای حسی مختلف قالیچه قابل نصب کنار هر قسمت دیگر میباشد همچنین هر قسمت ابعاد بزرگتری ،جهت تمرینات مختلف حتی در حالت درازکش ، دارد.

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

It has 12 genders for sensory stimulation. The patient
can lie down and sit in different positions, and can
practice on them.

In the new design, different parts of the rug can be
mounted next to each other and each part has larger
dimensions for different exercises, even when lying down.
 


ویژگی ها