امروز
1399 خرداد 8
12 12

انواع ویت کاف Weight cuff

خلاصه

انواع ویت کاف Weight cuff

در سایزهای زیر در دو مدل ساده و قابل تنظیم با وزنه های دو روکشه پلی اتیلن و واتر
250g Simple 
500g Simple 
1kg  Simple & Adjustable
1.5kg Simple 
2kg  Simple & Adjustable
3kg  Simple & Adjustable


ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0