امروز
1398 مرداد 1
53 19

مکعب تعاملی (Interactive Qube)

خلاصه

پرژکتور و کنترلر مکعبی: دارای مکعبی است که کودک حرکت میدهد و هر وجهی از مکعب که بالا باشد نور پرژکتور مطابق رنگ آن تغییر میکند.

– پرژکتور و کنترلر مکعبی:
دارای مکعبی است که کودک حرکت میدهد و هر وجهی از مکعب که بالا باشد نور پرژکتور مطابق رنگ آن تغییر میکند.
اهداف:
افزایش توجه و تمرکز
ایجاد عمل و عکس العمل
مشوق فعالیت فیزیکی کودک
ردیابی بینایی
شناخت رنگها و…

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0