امروز
1398 مرداد 1
39 20

چراغ 3 شعله پیشرفته Advanced 3

خلاصه

چراغ سه شعله پیشرفته Advanced 3 دارای پنل کنترل ، تایمر وارداتی ، دیمر تنظیم شدت نور و قابل تنظیم ارتفاع و جهت چراغویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0