امروز
2 فروردین 1398
28 12

گامینو کمکی راه رفتن کودکان

خلاصه

وسیله تحریک پذیری کودکان معلول جسمی و حرکتی

- افزایـش قدرت  عضــلات اندام تحـتانی
- افزایـش اعتـماد بنفــس در کـــودک
- آمـوزش راه رفــتن در الگـوی صحــیح
- مشارکت کودک در  فعالیت های اجتماعی


ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0