امروز
1398 مرداد 1
43 19

Full Support

خلاصه

Full Support وسیله ای با حمایت کامل بیمار در راه رفتن

4 چرخ - دارای زین حمایتی - پد های 4 طرفه قابل تنظیم - چرخ های بسیار روان - بی نظیر برای سالمندان و قطع نخاع و سکته مغزی

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0