امروز
1402 مهر 7
10 18

Sensory Optical Fiber فیبر نوری

خلاصه

دارای رشته هایی از فیبر نوری که توسط پروژکتوری نورانی میشوند. بسیار شگفت انگیز و خیره کننده در اتاق تاریک است و در مدلهای گوناگونی مانند لوستر، پرده و… میتواند طراحی شود.

دارای رشته هایی از فیبر نوری که توسط پروژکتوری نورانی میشوند. بسیار شگفت انگیز و خیره کننده در اتاق تاریک است و در مدلهای گوناگونی مانند لوستر، پرده و… میتواند طراحی شود.
دارای یک کیبورد ریموت با شش کلید رنگی ست که میتوان رنگ نور را توسط فشردن کلیدها تغییر داد.
رشته های فیبر نوری بی خطر بوده و گرما و الکتریسیته ندارد بنابراین برای کودکان ابزار و محیط بازی جذابی را میتواند فراهم کند.

اهداف :
– افزایش توجه و تمرکز و یادگیری شناختی
– آرامش و کاهش اضطراب
– ایجاد فضای تعاملی برای کودک و ایجاد عمل و عکس العمل در اتاق چند حسی

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

Includes strands of optical fiber illuminated by the projector. It is very amazing and stunning in a dark room and
can be designed in various models such as chandeliers, curtains and more.
It has a Remote Keyboard with six color keys that can be changed color by pressing the keys.
Fiber optic strands are safe and free of heat and electricity, so they can provide
an attractive playground for children.
Goals :
- Increased attention and focus and cognitive learning
- Relax and reduce anxiety
- Create an interactive space for the child and create action and reaction in the multi-sensory roomویژگی ها