امروز
1399 مهر 1
55 12

STM1

خلاصه


This palm sized tool is designed for use on smaller areas of the body such as hands, feet,
forearms, and calves. Its sloped design offers comfort for the practitioner,
while maintaining versatility with its double beveled edge for management of smaller areas
of the body.
Weight: 9 oz. Made of medical grade Stainless Steel.
 ا ین ابزار اندازه کف دست برای استفاده در مناطق کوچکتر بدن مثل دست، پا، ساعد و مچ طراحی شده است.
 طراحی شیب دار آن برای کارآموزان راحتی را فراهم می کند، در حالی که حفظ لبه های دو لبه دو طرفه برای کنترل مناطق کوچکتر بدن میباشد.
 وزن: 9 اونس. ساخته شده ا زفولاد درجه پزشکی ضد زنگ


ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0