امروز
29 خرداد 1398
58 23
3 11 97
0 0

حضور گسترده در کنگره کاردرمانی 1397

خلاصه :

حضور گسترده در کنگره کاردرمانی 1397بیست و سومین کنگره  بین المللی کاردرمانی در ایراناستقبال گسترده و بینظیر تمامی اساتید و دانشجویان کاردرمانی و توانبخشی از  محصولات شرکت نوآوران دارای بزرگترین غرفه کنگره کاردرمانی سال 1397 


     

   

اجرای سخنرانی توسط اساتید محترم وهیت علمی دانشکده علوم توانبخشی   


      


 
حضور و بازدید مدیران معظم سازمان جمعیت هلال احمر کشور
از غرفه شرکت نوآوران

دکتر پیوندی ریاست سازمان هلال احمر کشور
دکتر صفاری ریاست توانبخشی سازمان  هلال احمرکشور
دکتر نیکنام استاد توانبخشی و کارشناس ارشد سازمان هلال احمر کشور
دکتر قسامی استاد توانبخشی و کارشناس ارشد سازمان  هلال احمرکشور

                      

  حضور و بازدید گرم جمع کثیری ار بزرگترین اساتید فن و هیئت علمی دانشکده های توانبخشی کشور


     


    
     
شرکت نوآوران با دارا بودن بزرگترین غرفه در این کنگره ، همچنان افتخار بالاترین آمار فروش تجهیزات کاردرمانی در ایران را دارد .
خدمات فروش و فنی در تمامی نمایندگان داخلی و بیرون مرزی انجام میگیرد .
شرکت نوآوران با افتخار از کلیه اساتید و سروران عالیقدر توانبخشی و رشته های مربوطه  جهت بازدید از بزرگترین غرفه کنگره دعوت مینماید

سالن همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران
    12/13/14   دی ماه   1397

حضور گرم شما در غرفه شرکت نوآوران به مانند 23 سال گذشته دلگرمی ما را در تولید با کیفیت بهتر تشویق میکند .

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0