امروز
1398 مرداد 28
37 21

بابل تیوب (Bubble Tube)

خلاصه

یک عنصر ضروری در مجموعه ی حسی می باشد و از ستون حباب ، نورپرداز متغیر نور و رنگ استفاده می شود رنگ نور و میزان حباب، بوسیله ی یک کنترلر قابل تنظیم است

یک عنصر ضروری در مجموعه ی حسی می باشد و از ستون حباب ، نورپرداز متغیر نور و رنگ استفاده می شود
رنگ نور و میزان حباب، بوسیله ی یک کنترلر قابل تنظیم است

بابل وال: دید گسترده تری نسبت به بابل تیوپ ایجاد میکند. دارای یک کنترلر است که حجم حباب و همچنین رنگ و شدت نور توسط آن تنظیم میشود.

اربرد :
* نور و حرکت حباب بابل تیوپ موجب بهبود وضعیت توجه می گردد.
*حرکت حباب ها موجب تعقیب چشمی فرد می شود .

* برای ارزیابی وضعیت بینایی
* افزایش مهارت های ارتباطی به علت فضای دایره وار

عویض رنگ بابل تیوپ موجب امتداد و نگهداری توجه می شود
مطالعات نشان داده است که بابل تیوب در کاهش ترس و اضطراب کودک موثر بوده و محیطی سرشار از آرامش را برای او فراهم می کند.

ابلیت ساخت و راه اندازی با استندهای متنوع:ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0