امروز
1402 مهر 7
0 19

بابل تیوب (Bubble Tube)

خلاصه

یک عنصر ضروری در مجموعه ی حسی می باشد و از ستون حباب ، نورپرداز متغیر نور و رنگ استفاده می شود رنگ نور و میزان حباب، بوسیله ی یک کنترلر قابل تنظیم است

یک عنصر ضروری در مجموعه ی حسی می باشد و از ستون حباب ، نورپرداز متغیر نور و رنگ استفاده می شود
رنگ نور و میزان حباب، بوسیله ی یک کنترلر قابل تنظیم است

بابل وال: دید گسترده تری نسبت به بابل تیوپ ایجاد میکند. دارای یک کنترلر است که حجم حباب و همچنین رنگ و شدت نور توسط آن تنظیم میشود.

اربرد :
* نور و حرکت حباب بابل تیوپ موجب بهبود وضعیت توجه می گردد.
*حرکت حباب ها موجب تعقیب چشمی فرد می شود .

* برای ارزیابی وضعیت بینایی
* افزایش مهارت های ارتباطی به علت فضای دایره وار

عویض رنگ بابل تیوپ موجب امتداد و نگهداری توجه می شود
مطالعات نشان داده است که بابل تیوب در کاهش ترس و اضطراب کودک موثر بوده و محیطی سرشار از آرامش را برای او فراهم می کند.

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

ابلیت ساخت و راه اندازی با استندهای متنوع:


It is an essential element in the sensory complex and uses bubble columns, variable light and color illumination
The color of the light and the amount of bubbles can be adjusted by a controller
Babylon Wall: Provides a wider view of Babylon Tube. It has a controller that adjusts the volume
 of the bubble as well as the color and intensity of the light.
Sphere:
* The light and movement of the Babylon Tube bubble improves attention.
The movement of bubbles causes the person to chase after the eye.
* To assess vision status
* Increased communication skills due to the circular space
The Babel Tube color finishes extend and maintain attention
Studies have shown that Babylon Tube is effective in reducing a child's fear and anxiety and
providing them with an environment of relaxation.
Ability to build and operate with various stands
:

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها