امروز
20 آذر 1397
32 10

Dorsi Flextion

0 تومان
خلاصه

Dorsi Flextion تنها وسیله اختصاصی برای تمرینات دورسی فلکشن و پـــلانتار فـــلکــــشن مـچ پا

تنها وسیله اختصاصی برای
تمرینات دورسی فلکشن و
پـــلانتار فـــلکــــشن مـچ پا

Dorsi Flextion
Planter Flexion
H i p  Flextionویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0