امروز
1398 مرداد 1
3 20

Dorsi Flextion

خلاصه

Dorsi Flextion تنها وسیله اختصاصی برای تمرینات دورسی فلکشن و پـــلانتار فـــلکــــشن مـچ پا

تنها وسیله اختصاصی برای
تمرینات دورسی فلکشن و
پـــلانتار فـــلکــــشن مـچ پا

Dorsi Flextion
Planter Flexion
H i p  Flextion
 
 

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0