امروز
1398 مرداد 1
3 20

لگ پرس

خلاصه

تنها وسیله اختصاصی برای تمرینات عضـلات پا و شکم

تنها وسیله اختصاصی برای
تمرینات  عضـلات پا و شکم

- Q u a d r i c e p s
- H a m s t r i n g
- Gluteus maximus
  (Calves  partially)
 


ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0