امروز
1402 مهر 7
51 16

مکعب فعال Active Cube

خلاصه

پرژکتور و کنترلر مکعبی: دارای مکعبی است که کودک حرکت میدهد و هر وجهی از مکعب که بالا باشد نور پرژکتور مطابق رنگ آن تغییر میکند.

– پرژکتور و کنترلر مکعبی:
دارای مکعبی است که کودک حرکت میدهد و هر وجهی از مکعب که بالا باشد نور پرژکتور مطابق رنگ آن تغییر میکند.
اهداف:
افزایش توجه و تمرکز
ایجاد عمل و عکس العمل
مشوق فعالیت فیزیکی کودک
ردیابی بینایی
شناخت رنگها و…

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران


- Cube projector and controller:
It has a cube that moves the child, and any aspect of the cube that is high changes the color of the projector.
Goals:
Increase attention and concentration
Create action and reaction
Encourage child physical activity
Vision tracking
Recognizing colors and

 


ویژگی ها