امروز
1398 مرداد 1
42 19

پارالل بار ادونس Advanced Parallelbar

خلاصه

پارالل 4بار ادونس اولین پارالل بار با قابلــیت تبدیل به رمپ با استفاده جک دستی بسیار راحت و روان

پارالل  4بار ادونس
اولین پارالل بار  با قابلــیت تبدیل به رمپ
 با استفاده جک دستی بسیار راحت و روان
 
 

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0