امروز
3 خرداد 1398
9 6

یو پی اس UPS

خلاصه

یو پی اس UPS مخفف 3 کلمه ی Uni Lateral pronation & Supination- وسیله ای مناسب باز آموزی عصبی و عضلانی عضلات Pron& Sup ساعد در سکته مغزی ها و فلج مغزی هاویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0