امروز
3 خرداد 1398
11 5

AD اسکوتر (Acceleration Deceleration Scooter)

خلاصه

دارای یک برد متحرک با دامنه ی 80 سانتیمتر است که قابلیت کنترل سرعت و مسافت حرکت را داراست که بیمار روی آن نشسته یا ایستاده قرار می گیرد. اهداف: تحریکات خطی وستیبولار، تحریکات Acceleration و Deceleration تحریکات تعادلی و…

دارای یک برد متحرک با دامنه ی 80 سانتیمتر است که قابلیت کنترل سرعت و مسافت حرکت را داراست که بیمار روی آن نشسته یا ایستاده قرار می گیرد.

اهداف: تحریکات خطی وستیبولار،
تحریکات Acceleration و Deceleration
تحریکات تعادلی و…ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0