امروز
1402 مهر 7
31 17

putty tools ابزار خمیر درمانی

خلاصه

مجموعه ابزارهای تمرین دستـــــ

مجموعه ای از ابزارهایی هستند که می توانند از طریق فشار  ، چرخش ، هل داده یا کشیده شدن برا ی تمرینات دست و انگشت استفاده میشود .
این ابزارها یک تجربه چالش برانگیز را برای بیماران شبیه سازی می کنند ،حرکات دست  روزمره که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و
آنها را آموزش می دهد تا بتوانند در استفاده از این نوع افراد عادت کنند.
اشیاء مانند باز کردن درب ، سفت کردن درب بطری  ، فشار دادن درب به یک طرف ، سفت کردن دسته درب  ، نگه داشتن لیوان آب و
 باز کردن ظروف آرایش.و صدها موارد مشابه ، این ابزارها با استفاده از  این ابزار    طراحی شده اند.
ابزاری توانبخشی است که برای ایجاد قدرت عضلات دست ، بهبود مهارت های حرکتی  و کاهش استرس مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از این ابزارها به افراد کمک می کند تا با استفاده از اشیاء ساده تسلط پیدا کنند و بتواننند مشکلات مختلف روزمره خود را با ایجاد  
 قدرت در عضلات دست و انگشتان حل کنند .

تمرین باز کردن دستگیره درب
 تمرین فشار گیره
تمرین کلیدی
تمرین درب بطری
تمرین فشار انگشتی
دارای پد و جعبه
 

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

5-Tool set
     - Knob turn 
     - Peg turn
     - Key turn
     - Cap turn
     - T-bar
     - Flat pad  and box

ویژگی ها